Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/kd

32 646 000,-

Tildelt fra Kunnskapsdepartementet

32 646 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

0,-

Prosjektmidler

32 646 000,-

Driftsmidler

32 646 000,-

Totalt søkt

32 646 000,-

Totalt tildelt

100%

8

Søkere

8

Tilskuddsmottakere

100%

8

Søknader

8

Tildelinger

100%

0

Tilskuddsordninger

8

Enkeltstående tilskudd

  • Ingen registrerte tilskuddsordninger

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp