Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds- trygde- og pensjonspolitikken.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementArbeids- og inkluderingsdepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadressenav.no

120 601 692,-

Tildelt fra Arbeids- og velferdsetaten

120 601 692,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

52 793 000,-

Prosjektmidler

46 653 692,-

Driftsmidler

21 155 000,-

Drifts- og prosjektmidler

249 214 950,-

Totalt søkt

120 601 692,-

Totalt tildelt

48%

154

Søkere

98

Tilskuddsmottakere

63%

214

Søknader

133

Tildelinger

62%

5

Tilskuddsordninger

6

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp