Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Nærings-og fiskeridepartementet

Nærings-og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/nfd

32 400 000,-

Tildelt fra Nærings-og fiskeridepartementet

32 400 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

32 400 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

32 400 000,-

Totalt søkt

32 400 000,-

Totalt tildelt

100%

1

Søkere

1

Tilskuddsmottakere

100%

1

Søknader

1

Tildelinger

100%

0

Tilskuddsordninger

1

Enkeltstående tilskudd

  • Ingen registrerte tilskuddsordninger

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp