Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tilskuddsordninger

  • Ingen aktive tilskuddsordninger

Tildelinger

Omsøkt

32 400 000 kr

Tildelt

32 400 000 kr

Innvilget

100 %

Søkere

1

Mottakere

1

Søknader

1

Tildelinger

1

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tilskuddsordning

Tildelt

Ingen tilskuddsordninger

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

32 400 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

32 400 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Ingen felles mottakere

Fant du det du lette etter?