Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Valgdirektoratet

Valgdirektoratet

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Internettadresse

Overordnet departement

Kommunal- og distriktsdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

22 550 998 kr

Tildelt

5 665 000 kr

Innvilget

25,1 %

Søkere

63

Mottakere

15

Søknader

64

Tildelinger

15

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

5 665 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

5 665 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?