Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge. Norges idrettsforbund er

.

Internettadresse

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Forening/lag/innretning

Sektorkode

7000 Ideelle organisasjoner

Tildelinger

Tildelt

Nøkkeltall

Alle tildelinger for 2023 er ikke publisert.

Omsøkt

36 464 599 kr

Tildelt

29 933 323 kr

Innvilget

82,1 %

Søkere

161

Mottakere

161

Søknader

183

Tildelinger

183

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen resultater

Finansieringskilder

4 193 323,-

Statsbudsjettet

25 740 000,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

4 193 323,-

Prosjektmidler

799 000,-

Driftsmidler

24 941 000,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Ingen resultater

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?