Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge. Norges idrettsforbund er

.

Internettadresse

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Forening/lag/innretning

Sektorkode

7000 Ideelle organisasjoner

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

481 063 421 kr

Tildelt

474 532 145 kr

Innvilget

98,6 %

Søkere

6 071

Mottakere

6 071

Søknader

6 231

Tildelinger

6 231

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

4 193 323,-

Statsbudsjettet

470 338 822,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

4 193 323,-

Prosjektmidler

445 397 822,-

Driftsmidler

24 941 000,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?