Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.

Norges idrettsforbund er viderefordeler av statlig tilskudd.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformForening/lag/innretning
  • Sektorkode7000 Ideelle organisasjoner
  • Internettadresseidrettsforbundet.no

Løpende tall: alle tildelinger for det valgte året er ennå ikke publisert

25 221 508,-

Tildelt fra Norges idrettsforbund

0,-

Statsbudsjettet

25 221 508,-

Spillemidler

0,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

25 221 508,-

Drifts- og prosjektmidler

25 984 444,-

Totalt søkt

25 221 508,-

Totalt tildelt

97%

17

Søkere

17

Tilskuddsmottakere

100%

17

Søknader

17

Tildelinger

100%

1

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp