Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er viderefordeler av statlig tilskudd.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformForening/lag/innretning
  • Sektorkode7000 Ideelle organisasjoner
  • Internettadresselnu.no

172 528 004,-

Tildelt fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

16 619 432,-

Statsbudsjettet

155 908 572,-

Spillemidler

36 768 992,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

135 759 012,-

Drifts- og prosjektmidler

80 751 438,-

Totalt søkt

172 528 004,-

Totalt tildelt

100%

2 274

Søkere

1 333

Tilskuddsmottakere

58%

2 458

Søknader

1 517

Tildelinger

61%

8

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp