Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

246 131 524 kr

Tildelt

241 834 000 kr

Innvilget

98,3 %

Søkere

40

Mottakere

36

Søknader

53

Tildelinger

45

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

241 834 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

0,-

Prosjektmidler

131 676 000,-

Driftsmidler

110 158 000,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?