Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/jd

225 010 990,-

Tildelt fra Justis- og beredskapsdepartementet

225 010 990,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

0,-

Prosjektmidler

128 000 000,-

Driftsmidler

97 010 990,-

Drifts- og prosjektmidler

233 675 035,-

Totalt søkt

225 010 990,-

Totalt tildelt

96%

42

Søkere

37

Tilskuddsmottakere

88%

57

Søknader

45

Tildelinger

78%

2

Tilskuddsordninger

1

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp