Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/sd

71 076 000,-

Tildelt fra Samferdselsdepartementet

71 076 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

2 976 000,-

Prosjektmidler

68 100 000,-

Driftsmidler

74 542 428,-

Totalt søkt

71 076 000,-

Totalt tildelt

95%

22

Søkere

21

Tilskuddsmottakere

95%

23

Søknader

21

Tildelinger

91%

1

Tilskuddsordninger

4

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp