Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Nøkkeltall

Omsøkt

92 617 408 kr

Tildelt

72 800 000 kr

Innvilget

78,6 %

Søkere

69

Mottakere

27

Søknader

80

Tildelinger

27

Tildelt fra tilskuddsordninger

Finansieringskilder

72 800 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

4 000 000,-

Prosjektmidler

68 800 000,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?