Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/ud

Løpende tall: alle tildelinger for det valgte året er ennå ikke publisert

2 168 383 217,-

Tildelt fra Utenriksdepartementet

2 168 383 217,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

2 168 383 217,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

2 168 383 217,-

Totalt søkt

2 168 383 217,-

Totalt tildelt

100%

67

Søkere

67

Tilskuddsmottakere

100%

68

Søknader

68

Tildelinger

100%

2

Tilskuddsordninger

1

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp