Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

500 000 kr

Tildelt

500 000 kr

Innvilget

100 %

Søkere

1

Mottakere

1

Søknader

1

Tildelinger

1

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tilskuddsordning

Tildelt

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

500 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

0,-

Prosjektmidler

500 000,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Ingen felles mottakere

Fant du det du lette etter?