Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/ud

500 000,-

Tildelt fra Utenriksdepartementet

500 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

500 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

500 000,-

Totalt søkt

500 000,-

Totalt tildelt

100%

1

Søkere

1

Tilskuddsmottakere

100%

1

Søknader

1

Tildelinger

100%

0

Tilskuddsordninger

1

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp