Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Riksantikvaren

Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Internettadresse

Overordnet departement

Klima- og miljødepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Omsøkt

113 201 269 kr

Tildelt

27 312 295 kr

Innvilget

24,1 %

Søkere

56

Mottakere

56

Søknader

56

Tildelinger

56

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tilskuddsordning

Tildelt

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

27 312 295,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

27 312 295,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?