Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

Kulturtanken varetek det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skulesekken (DKS). Kulturtanken forvaltar dei statlege midlane til DKS-ordninga, og skal bidra til å styrkje og utvikle ordninga i samarbeid med fylkeskommunar og kommunar.

Internettadresse

Overordnet departement

Kultur- og likestillingsdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

18 790 412 kr

Tildelt

12 970 000 kr

Innvilget

69,0 %

Søkere

74

Mottakere

74

Søknader

75

Tildelinger

75

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

12 970 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

12 970 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?