Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

Kulturtanken varetek det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skulesekken (DKS). Kulturtanken forvaltar dei statlege midlane til DKS-ordninga, og skal bidra til å styrkje og utvikle ordninga i samarbeid med fylkeskommunar og kommunar.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementKultur- og likestillingsdepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadressekulturtanken.no

12 600 000,-

Tildelt fra Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

12 600 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

12 600 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

15 803 812,-

Totalt søkt

12 600 000,-

Totalt tildelt

79%

67

Søkere

67

Tilskuddsmottakere

100%

67

Søknader

67

Tildelinger

100%

1

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp