Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementHelse- og omsorgsdepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadressehelsedirektoratet.no

1 410 726 875,-

Tildelt fra Helsedirektoratet

1 410 726 875,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

146 864 008,-

Prosjektmidler

663 266 631,-

Driftsmidler

600 596 236,-

Drifts- og prosjektmidler

2 208 188 316,-

Totalt søkt

1 410 726 875,-

Totalt tildelt

63%

567

Søkere

382

Tilskuddsmottakere

67%

1 044

Søknader

595

Tildelinger

56%

22

Tilskuddsordninger

63

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp