Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen

400 000,-

Tildelt fra Helse- og omsorgsdepartementet

400 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

0,-

Prosjektmidler

400 000,-

Driftsmidler

400 000,-

Totalt søkt

400 000,-

Totalt tildelt

100%

1

Søkere

1

Tilskuddsmottakere

100%

1

Søknader

1

Tildelinger

100%

0

Tilskuddsordninger

1

Enkeltstående tilskudd

  • Ingen registrerte tilskuddsordninger

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp