Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tilskuddsordninger

  • Ingen aktive tilskuddsordninger

Tildelinger

Omsøkt

400 000 kr

Tildelt

400 000 kr

Innvilget

100 %

Søkere

1

Mottakere

1

Søknader

1

Tildelinger

1

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tilskuddsordning

Tildelt

Ingen tilskuddsordninger

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

400 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

0,-

Prosjektmidler

400 000,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Ingen felles mottakere

Fant du det du lette etter?