Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Sekretariatet for konfliktrådene

Sekretariatet for konfliktrådene

Sekretariatet for konfliktrådene er konfliktrådenes sentrale administrasjon. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter.

Internettadresse

Overordnet departement

Justis- og beredskapsdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

65 712 323 kr

Tildelt

26 349 000 kr

Innvilget

40,1 %

Søkere

105

Mottakere

85

Søknader

133

Tildelinger

101

Finansieringskilder

26 349 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

18 000 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

8 349 000,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?