Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Sekretariatet for konfliktrådene

Sekretariatet for konfliktrådene

Sekretariatet for konfliktrådene er konfliktrådenes sentrale administrasjon. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementJustis- og beredskapsdepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadressekonfliktraadet.no

23 232 000,-

Tildelt fra Sekretariatet for konfliktrådene

23 232 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

15 610 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

7 622 000,-

Drifts- og prosjektmidler

56 368 487,-

Totalt søkt

23 232 000,-

Totalt tildelt

41%

88

Søkere

69

Tilskuddsmottakere

78%

115

Søknader

79

Tildelinger

68%

2

Tilskuddsordninger

1

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp