Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter og rettslikhet og bidra til god rettspleie.

Internettadresse

Overordnet departement

Justis- og beredskapsdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

121 938 915 kr

Tildelt

70 743 942 kr

Innvilget

58,0 %

Søkere

47

Mottakere

36

Søknader

57

Tildelinger

44

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

70 743 942,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

0,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

70 743 942,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?