Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter og rettslikhet og bidra til god rettspleie.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementJustis- og beredskapsdepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadressesivilrett.no

68 065 000,-

Tildelt fra Statens sivilrettsforvaltning

68 065 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

0,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

68 065 000,-

Drifts- og prosjektmidler

90 932 889,-

Totalt søkt

68 065 000,-

Totalt tildelt

74%

47

Søkere

41

Tilskuddsmottakere

87%

55

Søknader

49

Tildelinger

89%

1

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp