Gå til hovedinnhold

FRELSESARMEEN

  • Org.nr.: 938498318Sektorkode: 7000 - Ideelle organisasjonerKommune: Oslo

Løpende tall: alle tildelinger for det valgte året er ennå ikke publisert

Søknader innvilget

58 av 87

Fra tilskuddsordninger

124 370 889 kr

84 600 000 kr

Totalt tildelt

208 970 889 kr

Fra tilskuddsordninger

Tiltak
Tilskuddsordning
Tilskuddsforvalter
Tildelt beløp
Driftsmidler
42 827 876 kr
Driftsmidler
29 339 276 kr
Filemon bo- og oppfølging
4 370 000 kr
Jobben Oslo
3 100 000 kr
Migrasjonsenteret Oslo
3 000 000 kr
Frelsesarmeens fengselsarbeid
2 850 000 kr
Historiske pensjonskostnader Rusomsorg
2 748 255 kr
Frelsesarmeens gatefotball Sone Nord
2 200 000 kr
ALLEMED - Inn i aktivitet
1 900 000 kr
Tett på åpne rusmiljøet Oslo Sentrum
1 600 000 kr

Enkeltstående tilskudd

Tiltak
Finansieringskilde
Tilskuddsforvalter
Tildelt beløp
Tilskudd til aktivitets-, oppfølgings-, eller institusjonsbaserte tilbud på rus- og psykisk helsefeltet
Statsbudsjettet kap. 765, post 72
Helsedirektoratet
82 600 000 kr
Aktiviteter julen 2022
Statsbudsjettet kap. 846, post 61
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2 000 000 kr