Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsmottakere/NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

  • Org.nr.: 947975072Sektorkode: 7000 - Ideelle organisasjonerKommune: Oslo

Løpende tall: alle tildelinger for det valgte året er ennå ikke publisert

Søknader innvilget

27 av 64

Fra tilskuddsordninger

35 293 241 kr

775 359 000 kr

Totalt tildelt

810 652 241 kr

Fra tilskuddsordninger

Tiltak
Tilskuddsordning
Tilskuddsforvalter
Tildelt beløp

Enkeltstående tilskudd

Tiltak
Finansieringskilde
Tilskuddsforvalter
Tildelt beløp