Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsmottakere/BLÅ KORS NORGE

BLÅ KORS NORGE

  • Org.nr.: 962323855Sektorkode: 7000 - Ideelle organisasjonerKommune: Oslo

Løpende tall: alle tildelinger for det valgte året er ennå ikke publisert

Søknader innvilget

24 av 38

Fra tilskuddsordninger

73 221 459 kr

90 251 280 kr

Totalt tildelt

163 472 739 kr

Enkeltstående tilskudd

Tiltak
Finansieringskilde
Tilskuddsforvalter
Tildelt beløp
Barnas Stasjon
Statsbudsjettet kap. 846, post 61
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
54 000 000 kr
Barn som pårørende - Kompasset
Statsbudsjettet kap. 781, post 79
Helsedirektoratet
30 651 280 kr
Snakkompsyken.no
Statsbudsjettet kap. 846, post 71
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2 000 000 kr
Aktiviteter julen 2022
Statsbudsjettet kap. 846, post 61
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2 000 000 kr
Tilskudd til aktivitets-, oppfølgings-, eller institusjonsbaserte tilbud på rus- og psykisk helsefeltet
Statsbudsjettet kap. 765, post 72
Helsedirektoratet
1 600 000 kr