Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsmottakere/STINE SOFIES STIFTELSE

STINE SOFIES STIFTELSE

  • Org.nr.: 982820898Sektorkode: 7000 - Ideelle organisasjonerKommune: Grimstad

Løpende tall: alle tildelinger for det valgte året er ennå ikke publisert

Søknader innvilget

6 av 6

Fra tilskuddsordninger

5 670 032 kr

35 856 000 kr

Totalt tildelt

41 526 032 kr

Fra tilskuddsordninger

Enkeltstående tilskudd

Tiltak
Finansieringskilde
Tilskuddsforvalter
Tildelt beløp
Drift av Stine Sofie Senteret
Statsbudsjettet kap. 840, post 73
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
35 856 000 kr