Gå til hovedinnhold
Start/Om tilskudd.no/Hva er en frivillig organisasjon?

Hva er en frivillig organisasjon?

Det finnes ikke en juridisk definisjon av frivillig organisasjon. I stedet bruker vi kjennetegn for å beskrive og avgrense hva som er frivillige organisasjoner. Ulike aktører som forholder seg til frivilligheten, definerer og beskriver begrepet ut fra sitt bruksområde.

Kjennetegn

Kjennetegn på frivillig organisasjon som brukes ofte, er at organisasjonen: 

- har sektorkode 7000 Ideelle organisasjoner i Enhetsregisteret
- er registrert i Frivillighetsregisteret  
- ikke er organisert av det offentlige
- ikke har profitt/fortjeneste som formål

Frivillighet Norges definisjon 

Frivillighet Norge, samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, definerer frivillig organisasjon slik: 

En frivillig organisasjon:
- er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver virksomhet på ikke- fortjenestebasert og ikke-offentlig basis, jf. definisjonen i frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4.
- baserer en vesentlig del av driften på medlemskontingenter, gaver, innsamlede midler og/eller frivillig arbeidsinnsats. 

En frivillig organisasjon kan være:
- en forening (lag, forbund, nettverk eller en paraplyorganisasjon) med medlemmer og demokratisk oppbygging, eller
- en stiftelse eller ideelt aksjeselskap som ikke deler ut midler eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet, jf. definisjonen i frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4.  

Staten definerer ikke frivillig organisasjon

I stortingsmeldingen om frivillighetspolitikken (se s. 16) står det at staten ikke ser det som sin oppgave å definere hva som er en frivillig organisasjon, fordi det er en viktig forutsetning i demokratiet vårt at sivilsamfunnet definerer seg selv.  

Frivillighetsregisteret beskriver frivillig virksomhet

Frivillighetsregisteret beskriver hvilken frivillig virksomhet som gir rett til registrering i registeret, se mer i §§ 3 og 4 i frivillighetsregisterloven. 

Aktivitetskodene i Frivillighetsregisteret beskriver organisasjonenes aktivitet med 14 hovedkategorier og 32 underkategorier. Se mer om aktivitetskodene på Brønnøysundregistrenes nettsted.   

Kjennetegn som benyttes på tilskudd.no 

 På tilskudd.no brukes følgende kjennetegn for å identifisere frivillige organisasjoner som mottakere av tilskudd: 

- Organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret
- Organisasjonen har en av sektorkodene: 

- 7000 Ideelle organisasjoner
- 2100 Private aksjeselskaper mv
- 2500 Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål 

Tilskudd.no bruker aktivitetskodene i Frivillighetsregisteret (se over) for å beskrive ulike typer frivillige organisasjoner, blant annet til bruk i nøkkeltall.   

Fant du det du lette etter?