Gå til hovedinnhold
Start/Om tilskudd.no/Hvordan brukes og vises data på tilskudd.no?

Hvordan brukes og vises data på tilskudd.no?

Løpende data: Vi viser data etter hvert som tilskuddsforvalterne publiserer i løsningen. Tall vil derfor endres i løpet av et år, etter hvert som nye tilskuddsordninger eller tildelinger til mottakere fra ordningene blir publisert. Informasjonen er dermed mest fullstendig når det aktuelle året er over og alle tildelinger er registrert.

Både frivillige organisasjoner og andre tilskuddsmottakere

Hensikten med nettstedet er å vise statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Fra noen av tilskuddsordningene som er registrert i løsningen, blir det også tildelt tilskudd til andre mottakere enn frivillige organisasjoner, slik som bedrifter og kommuner. Disse tildelingene (med mottakers navn og beløp) vises i listen over tildelinger fra en ordning, men i summen av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner på nøkkeltallssidene, teller vi bare tildelinger til frivillige organisasjoner.   

Mottakere som ikke er frivillige organisasjoner, vises også med en mottakerside som viser tildelt tilskudd til disse mottakerne fra de tilskuddsordningene som er registrert i løsningen.   

Avgrensning av frivillig organisasjon i løsningen

I løsningen brukes disse kjennetegnene for å identifisere frivillige organisasjoner: 

- Organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret 

- Organisasjonen har en av sektorkodene:
7000 Ideelle organisasjoner
2100 Private aksjeselskaper mv.
2500 Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål

Kjennetegnene brukes på litt ulike måter, reglene for hvordan vi velger ut og summerer er utformet i samråd med Kulturdepartementet:

For tilskuddsordninger som er registrert med kun Ideelle organisasjoner som mottakergruppe, regnes alle tildelingene med i summen av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Vi overprøver da ikke tilskuddsforvalternes vurdering av hva en frivillig organisasjon er. Her vil det forekomme enkelte mottakere som ikke er definert i Brreg som en Ideell organisasjon, som kommuner, statsforvaltning, personlig næringsdrivende m.m.

For tilskuddsordninger som har både ideelle organisasjoner og andre mottakerkategorier, regner vi med tildelinger til mottakere som er registrert i Frivillighetsregisteret eller har sektorkode lik 7000 Ideelle organisasjoner.  

Enkeltstående tilskudd registreres for tilskuddsmottakere som er registrert i Frivillighetsregisteret og har sektorkode lik enten 2100, 2500 eller 7000. 

Søk etter tilskuddsordninger

På siden for å søke etter tilskuddsordninger, brukes registrerte data som grunnlag for fritekstsøk og ulike filtre: søknadsfrist, tilskuddsforvalter, om det stilles krav til registrering i Frivillighetsregisteret i ordningen, tilskuddsforvalter og formål.

Fritekstsøket gir treff på søkeordene etter hvor ofte og hvor de benyttes i beskrivelsen av tilskuddsordningene (relevans).   

Filteret “Tema” bygger på budsjettformålene i statsbudsjettet: programområde og programkategori, og på formål for spillemidler. Tilskuddsordningene blir koblet til tema når tilskuddsforvalter registrerer finansieringskilden for ordningen (kapittel og post i statsbudsjettet eller formål for spillemidler).   

Presentasjon av en tilskuddsordning

På siden som presenterer en tilskuddsordning, vises den informasjonen som tilskuddsforvalter har registrert om ordningen.   

Søkeresultatet viser den sist publiserte versjonen av ordningen. Denne versjonen kan ha utløpt søknadsfrist. Vi viser ordninger med utløpt søknadsfrist for å gjøre søkere oppmerksom på at ordningene eksisterer. Ofte blir en tilskuddsordning videreført til nytt år, og blir da publisert med ny søknadsfrist og eventuelle oppdateringer. 

På siden som presenterer en tilskuddsordning, vises tildelinger fra ordningen for det aktuelle året med navn på tilskuddsmottaker og beløp. Informasjon om tildelinger lastes inn av forvalterne når tildelingene er gjort og forvalter markerer ordningen som “ferdig tildelt” når alle tildelinger er publisert.  

Tidligere budsjettår av en tilskuddsordning vises med design som forteller tydelig om ordningen er videreført til nytt år eller avsluttet. 

Søk etter tilskuddsmottakere

På siden for å søke etter tilskuddsmottakere, brukes nøkkelinformasjon om mottakerne som grunnlag for filter, blant annet om mottakeren er registrert i Frivillighetsregisteret og ev. hvilken aktivitetskode den har registrert seg med i Frivillighetsregisteret. En organisasjon kan registrere seg med tre aktivitetskoder. Vi bruker adresse fra Enhetsregisteret for søk på geografisk tilhørighet. 

Presentasjon av tildelinger til tilskuddsmottaker

Vi viser nøkkelinformasjon om tilskuddsmottakeren fra Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. 

Tildelt tilskudd til mottakeren vises sortert på tildelinger fra tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd som er registrert i løsningen.  

Nøkkeltall

På nøkkeltallssidene sammenstiller vi data om tilskuddsordninger, tildelinger og mottakere, basert på det tilskuddsforvalterne har registrert. Vi bruker også informasjon fra Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret. 

Vi benytter den første kategorien (primærkategorien) organisasjonene velger når de registrerer seg i Frivillighetsregisteret, for å vise organisasjonen som «type frivillig organisasjon». 

Organisasjoner som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret er kategorisert som “Ukjent type frivillig organisasjon”, mottakere som ikke har organisasjonsnummer er kategorisert som “Mottakere uten organisasjonsnnummer”. 

Geografi

På nøkkeltallssidene viser vi geografisk fordeling av tildelt tilskudd, basert på adressen til tilskuddsmottakeren i Enhetsregisteret. Vi gjør oppmerksom på at aktiviteten som finansieres, ikke nødvendigvis foregår i den kommunen adressen tilsier. Dette vil særlig gjelde større organisasjoner på nasjonalt nivå, som typisk kan ha postadresse i en av de store byene, men som legger til rette for aktivitet i hele landet.  Enkelte mottakere er ikke registrert med adresse og kommune i Enhetsregisteret og disse kategoriseres med “Ingen geografisk tilknytning”.


Fant du det du lette etter?