Gå til hovedinnhold
Start/Om tilskudd.no/Publiseringstilgang på tilskudd.no gis via Altinn

Publiseringstilgang på tilskudd.no gis via Altinn

Tilskudd.no bruker Altinn for å styre hvem som skal ha tilgang til vår publiseringsløsning.

Hvordan få tilgang til å publisere på tilskudd.no

Tilgang må gis i rettighetsstyringen i Altinn. For å få tilgang til publiseringsløsningen på tilskudd.no må tilskuddsforvalteren tildeles rettigheten "Publiser tilskudd i tilskudd.no" i Altinn. Først må brukeren kobles til virksomheten i Altinn, og så må brukeren tildeles riktig rettighet.

Tjenesten er sikker. En bruker som tildeles rettigheten «Publiser tilskudd i tilskudd.no» vil ikke få andre tilganger til virksomheten i Altinn.

Hvem kan gi tilgang?

Det er den eller de i virksomheten (juridisk enhet eller det nærmeste organisasjonsleddet) som har tildelingsrettighet i Altinn som må tildele riktig tilgang for brukeren. Vet du ikke hvem som har denne tilgangen kan det være lurt å starte med å spørre personalavdelingen/HR.

De som har tilgang og kan tildele tilgangene videre må ha en av disse rollene i enhetsregisteret:

  • Daglig leder / administrerende direktør
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Komplementar
  • Deltaker med delt ansvar
  • Deltaker med fullt ansvar
  • Bestyrende reder
  • Norsk representant for utenlandsk enhet
  • Bostyrer


Utvidet veiledning til hvordan du kan tildele rettigheten i Altinn  Fant du det du lette etter?