Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Frifond barn og unge

Frifond barn og unge

Frifond barn og unge støtter lokale prosjekter av, for og med barn og unge over hele landet. Har dere en kul idé kan dere få opptil 35.000 for å gjennomføre deres prosjekt.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå i hele landet.

Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag.

Hvem kan motta tilskudd

Gruppene som støttes må:

  • Bestå av minst tre personer
  • Minst en tredjedel av gruppa må være under 26 år
  • Arbeide etter demokratiske prinsipper

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan benyttes til det som er nødvendig for å gjennomføre de omsøkte prosjektene, med avgrensninger i støtteordningens retningslinjer.

Andre tildelingskriterier

Retningslinjene finner du ved å følge denne lenken: https://www.frifond.no/retningslinjer/retningslinjer-barn-og-unge/

Rapporteringskrav

Man leverer rapport ved å fylle enn et skjema man finner i støtteordningens søknadsportal. Søknadsportalen finnes på denne lenken: https://stotteordninger.no/frifond

I rapporten skal du beskrive hvordan prosjektet har gått, levere fullstendig prosjektregnskap og legge ved alle prosjektets regnskapsbilag.

Hvordan søke

Søknaden leveres elektronisk i en søknadsportal. Søknadsportalen finnes på denne lenken: https://stotteordninger.no/frifond

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.