Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren som følge av covid-19-utbruddet

Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren som følge av covid-19-utbruddet

Formålet med ordningen er å hjelpe frivillig sektor gjennom covid-19-krisen ved å stimulere til aktivitet innenfor rammene av smittevernrestriksjoner, gitt av styresmaktene  som følge av covid-19.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Midler fordeles etter søknad. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Det kan søkes om tilskudd til arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført.

Ordningen gjelder for perioden 01. november - 31. desember 2021.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet dekker merkostnader eller tapte inntekter som følge av covid-19-restriksjoner eller offentlige råd og anbefalinger.

Andre tildelingskriterier