Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19

Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19

Formålet med ordningen er å hjelpe frivillig sektor gjennom covid-19-krisen ved å stimulere til aktivitet innenfor rammene av smittevernrestriksjoner, gitt av styresmaktene  som følge av covid-19.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Midler fordeles etter søknad. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Det kan søkes om tilskudd til arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført.

Ordningen er utvidet og vil gjelde for perioden 1. januar - 31. mars 2022 og vil ha søknadsfrist 20. april. Regelverk for den utvidede ordningen er ikke klar enda.

Organisasjoner som er under konkursbehandling kan ikke søke om tilskudd.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet dekker merkostnader eller tapte inntekter som følge av covid-19-restriksjoner eller offentlige råd og anbefalinger.

Andre tildelingskriterier


 

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet.