Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner

Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Strategi for seksuell helse (2017-2024). Mål for ordningen er å sikre en helhetlig ivaretakelse av hivpositive og å forebygge nysmitte av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 762, post 73

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Overordnede målområder

 • en helhetlig ivaretakelse av hivpositive
 • forebygge nysmitte av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

Hovedmålgrupper

 • mennesker som lever med hiv
 • menn som har sex med menn med sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner
 • migranter med sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

I tillegg kan andre befolkningsgrupper som har sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (herunder mennesker som selger og kjøper sex, sprøytebrukere m.fl.) være målgrupper for prosjekttilskudd

For utdyping av hovedmål og innsatsområder, se Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022) (regjeringen.no).

Hvem kan motta tilskudd

Driftstilskudd

Stiftelser, organisasjoner eller samarbeid mellom disse.

Prosjekttilskudd

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale virksomheter
 • Stiftelser
 • Private bedrifter
 • Organisasjoner

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er beskrevet i forskriften.

Rapporteringskrav

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Hvordan søke

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i forskriften.

Helsedirektoratet har etter innspill fra tidligere tilskuddsmottakere utarbeidet en søknadsveiledning for tilskuddet (PDF)

Ordningen har to typer tilskudd:

Driftstilskudd: Det gis driftstilskudd til tre søkere som har hovedansvaret for å følge opp arbeidet rettet mot de tre hovedmålgruppene, i tråd med målene for ordningen. Driftstilskudd forutsetter et forpliktende samarbeid med andre aktører. Vi gjør oppmerksom på at vi ved innvilgelse av driftstilskudd tar forbehold om Stortingets årlige bevilgning og eventuelle endringer i tilskuddsordningene til seksuell helse og hiv-feltet som omtales i statsbudsjettet for 2023.

Prosjekttilskudd: Det kan gis årlige prosjekttilskudd til andre søkere som følger opp målområdene og som retter seg mot relevante målgrupper for ordningen

Dersom Helsedirektoratet mottar prosjektsøknader som bør inngå som en del av den helhetlige oppfølgingen av en hovedmålgruppe (driftstilskudd) vil vi ta initiativ til at denne kan integreres i hovedsøknaden for en mest mulig helhetlig oppfølging av målgruppene.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

40 592 320 kr

Tildelt

25 200 253 kr

Innvilget

62,1 %

Søkere

18

Mottakere

9

Søknader

22

Tildelinger

12
25 078 257 kr

Tildelt andre

121 996 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?