Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd

Tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd

Frivillige støttegrupper for spilleavhengige, og andre organisasjoner som særlig retter sin virksomhet mot problematisk spilleatferd, kan søke om økonomisk støtte.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke frivillige organisasjoners arbeid med problematisk spilleatferd knyttet til pengespill og dataspill.

Hvem kan motta tilskudd

Følgende grupper kan søke om drifts- og/eller prosjekttilskudd:

  • Frivillige støttegrupper som har et tilbud rettet mot spilleavhengige eller andre med problematisk spilleatferd.
  • Frivillige støttegrupper som har et tilbud rettet mot pårørende til spilleavhengige.
  • Andre organisasjoner som arbeider med problemstillinger knyttet til spilleavhengighetsproblematikk/problematisk spilleadferd.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddsordningen gjelder for både pengespill og dataspill, og vi skiller mellom drifts- og prosjektstøtte.

Frivillige organiserte støttegrupper eller andre organisasjoner som utelukkende arbeider med problematisk spilleatferd er et godt supplement til helseapparatet og offentlige myndigheter. Disse kan få økonomisk driftstøtte.

Frivillige organisasjoner som arbeider særlig med problematisk spilleatferd, der målet med konkrete aktiviteter er å bidra til å hjelpe, forebygge eller på annen måte gjøre kunnskap om spilleproblemer kjent, kan søke om prosjektstøtte. Prosjektstøtten er en engangstildeling.

Rapporteringskrav

Organisasjonene som mottar tilskudd skal sende rapport om bruken av  tilskuddet til Lotteritilsynet innen frist fastsatt i  tildelingsvedtaket, slik det fremgår av tilskuddsbrevet.