Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren som følge av covid19-utbruddet - Tilskudd etter lik prosentvis andel

Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren som følge av covid19-utbruddet - Tilskudd etter lik prosentvis andel

255 millioner kroner fordeles til organisasjoner som har mottatt merverdiavgiftskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2020 gjennom en lik prosentvis andel av godkjent søknadsbeløp i merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2019.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er avsluttet.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 325, post 77

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Organisasjoner som har mottatt merverdiavgiftskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2020.

Hva kan tilskuddet brukes til

Formålet med ordningen er å støtte opp under frivillighetspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold og avhjelpe sektoren gjennom den pågående covid-19-krisen.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

Ikke oppgitt

Tildelt

255 000 000 kr

Innvilget

-

Søkere

20 713

Mottakere

20 603

Søknader

20 713

Tildelinger

20 603
255 000 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?