Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren som følge av covid19-utbruddet - Tilskudd etter lik prosentvis andel

Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren som følge av covid19-utbruddet - Tilskudd etter lik prosentvis andel

255 millioner kroner fordeles til organisasjoner som har mottatt merverdiavgiftskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2020 gjennom en lik prosentvis andel av godkjent søknadsbeløp i merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2019.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Organisasjoner som har mottatt merverdiavgiftskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2020.

Hva kan tilskuddet brukes til

Formålet med ordningen er å støtte opp under frivillighetspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold og avhjelpe sektoren gjennom den pågående covid-19-krisen.