Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Programmet skal stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak. Programmet skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er avsluttet.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Stiftelsen Dam

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 761, post 21

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Målet er å stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak. Programmet skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Hvem kan motta tilskudd

Godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam

Les mer om hvem som kan få støtte og hvordan man søker om å bli søkerorganisasjon.

Hva kan tilskuddet brukes til

Prosjektet/tiltaket må …

  • … være knyttet til den pågående koronaepidemien.
  • … være rettet mot målgrupper i Norge.
  • … ha som målsetning å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
  • … starte opp innen 30. juni 2022.
  • … avsluttes innen 30. juni 2023.
  • … være et selvstendig prosjekt . Dette utelukker ikke søknader om prosjekter som er videreføringer eller utvidelser av tidligere søkte prosjekter. 
  • --- være et nytt prosjekt (identisk søknad kan ikke sendes flere ganger). 

Andre tildelingskriterier

Det skal prioriteres å gi støtte til blant annet tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt digitalisering av likepersonsarbeid.

Rapporteringskrav

Rapportering i søknadssystemet innen 31.08.2023. Prosjekter med tildeling fra Stiftelsen Dam på over 300.000 kroner må levere revisorattestasjon.

Hvordan søke

Kontakt prosjektkoordinator i organisasjonen du søker gjennom for å få opprettet bruker og søknad i SurveyMonkey Apply.

Finn søkerorganisasjon å samarbeide med her.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

113 761 248 kr

Tildelt

45 061 477 kr

Innvilget

39,6 %
45 061 477 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

69

Mottakere

43

Søknader

227

Tildelinger

90

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?