Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Akustikkmåling av rom

Akustikkmåling av rom

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Dette kan også være aktuelt for enkelte lokaler som benyttes til teater og dans.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturrom

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.  

Hvem kan motta tilskudd

Å få gjennomført en akustikkmåling er viktig for å få kunnskap om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke.

Dette tilskuddsområdet kan være relevant for flere aktører, men retter seg primært mot lag, foreninger og organisasjoner som bruker lokaler til musikkutøøvelse pr i dag, eller tilbyr lokaler til lag, foreninger og organisasjoner (feks kommuner).

Akustikkmåling er aktuelt for lokaler som benyttes til øving og fremføring av musikk, men også andre kulturuttrykk.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan kun brukes til akustikkmålerapport og skal gjennomføres i tråd med søknad.

Kostnadsrammen er begrenset til kr 10 000.

Løpende søknadsfrist og kort behandlingstid gjør at dere tidlig kan kartlegge muligheter og behov. 

Hvordan søke

Dere søker på Kulturrom sine nettsider. Les mer her. 

Tildelinger

Alle tildelinger for 2023 er ikke publisert.

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år.

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

Akustikkmåling av rom

Søkt:6 000 kr
Tildelt:5 670 kr

Akustikkmåling av rom

Søkt:6 000 kr
Tildelt:5 670 kr

Akustikkmåling av rom

Søkt:6 000 kr
Tildelt:5 670 kr
og 6 til

Akustikkmåling av rom

Søkt:50 000 kr
Tildelt:50 000 kr
 • NMF ROGALAND39 690 kr
 • Akustikkmåling av rom

  Søkt:6 000 kr
  Tildelt:5 670 kr

  Akustikkmåling av rom

  Søkt:6 000 kr
  Tildelt:5 670 kr

  Akustikkmåling av rom

  Søkt:6 000 kr
  Tildelt:5 670 kr
  og 4 til
 • VIGGJA VOICES30 000 kr
 • Akustikkmåling av rom

  Søkt:30 000 kr
  Tildelt:30 000 kr

  Akustikkmåling av rom

  Søkt:16 875 kr
  Tildelt:16 875 kr

  Akustikkmåling av rom

  Søkt:11 250 kr
  Tildelt:11 250 kr

  Akustikkmåling av rom

  Søkt:6 150 kr
  Tildelt:6 150 kr

  Akustikkmåling av rom

  Søkt:5 625 kr
  Tildelt:5 625 kr

  Akustikkmåling av rom

  Søkt:7 500 kr
  Tildelt:5 625 kr

  Akustikkmåling av rom

  Søkt:5 625 kr
  Tildelt:5 625 kr