Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 846, post 71, 61

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.  

Hvem kan motta tilskudd

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Aktivitetstyper som kan få støtte er:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Andre tildelingskriterier

Se forskriften for øvrige tildelingskriterier.

Rapporteringskrav

Se forskriften for rapporteringskrav.

Hvordan søke

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal .

Tildelinger

Alle tildelinger for 2023 er ikke publisert.

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

1 332 340 130 kr

Tildelt

355 819 724 kr

Innvilget

26,7 %
180 049 515 kr

Tildelt andre

175 770 209 kr

Søkere

1 021

Mottakere

501

Søknader

1 808

Tildelinger

635

Mottakere og søkere

Loading...

Årsoversikt

Tildelt