Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.  

Hvem kan motta tilskudd

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Aktivitetstyper som kan få støtte er:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Andre tildelingskriterier

Se forskriften for øvrige tildelingskriterier.

Rapporteringskrav

Se forskriften for rapporteringskrav.

Hvordan søke

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal .

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.