Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Strømstøtteordning for frivillig sektor

Strømstøtteordning for frivillig sektor

Formålet med ordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene i frivillig sektor.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist (2022)

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 61

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt.

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
  • Virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret
  • Andre frivillige virksomheter som ikke dekkes under a. og b. kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Frivillig arbeidsinnsats skal forstås som mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.

Søker må ha organisasjonsnummer.

Hva kan tilskuddet brukes til

 Følgende skal ikke kompenseres:

  • Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune.
  • Økonomisk virksomhet hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.
  • Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket.
  • Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

53 806 998 kr

Tildelt

53 806 998 kr

Innvilget

100 %

Søkere

5 524

Mottakere

5 504

Søknader

8 535

Tildelinger

8 510
47 323 924 kr

Tildelt andre

6 483 074 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?