Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Studieforbundene under Kulturdepartementet

Studieforbundene under Kulturdepartementet

Statstilskuddet skal medvirke til at studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner kan tilby organisert opplæring for voksne, og bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 73

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Statstilskuddet skal medvirke til at studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner kan tilby organisert opplæring for voksne, og bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader. Studieforbundene har ansvar for å fordele statstilskuddet til organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som arrangerer kurs.

Hvem kan motta tilskudd

Venstres studieforbund, Samisk studieforbund, Studieforbundet Solidaritet, Idrettens studieforbund, Studieforbundet Natur og miljø, Studieforbundet Funkis, Studieforbundet Kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund, Kristelig studieforbund, og Senterpartiets studieforbund.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet fordeles mellom tre komponenter: grunntilskudd, opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd.

Grunntilskuddet kan benyttes til drift og administrasjonskostnader. Grunntilskuddet fastsettes i seks stigende nivåer avhengig av studieforbundets aktivitetsnivå.

Opplæringstilskuddet skal bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader, og kan ikke benyttes til dekning av administrative kostnader.

Tilretteleggingstilskuddet er et supplement til opplæringstilskuddet, og gis for personer med funksjonsnedsettelser og andre deltakere med særskilte behov som trenger tilrettelegging som medfører høyere kurskostnader for studieforbundet.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

180 600 000 kr

Tildelt

180 600 000 kr

Innvilget

100 %
180 600 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

10

Mottakere

10

Søknader

10

Tildelinger

10

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?