Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Midler til idrettsaktiviteter for flyktninger

Midler til idrettsaktiviteter for flyktninger

Norges idrettsforbund har mottatt midler fra Integrerings- og mangfoldsdepartementet og Gjensidigestiftelsen som idrettslag og øvrige organisasjonsledd kan søke på for å gi idrettsaktivitet til flyktninger som oppholder seg i mottak, og som er nyankomne i kommunen.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norges idrettsforbund

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 339, post 21

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er at idrettslag skal tilby idrettsaktivitet til flyktninger som oppholder seg i mottak eller som er nyankomne i en kommune. Aktivitetene skal bidra til at flyktningene får en meningsfull hverdag og kjennskap til det norske samfunnet.

Hvem kan motta tilskudd

Primært idrettslag, men også øvrige organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund.

Hva kan tilskuddet brukes til

Midlene kan benyttes til å få dekket utgifter som transport, tolk, felles utstyr, lønn til trenere, sosiale tiltak, lønn til aktivitetsguide/idrettskontakt, halleie, administrasjon for å koordinere tiltaket, markedsføring, materiell/verktøy, servering, bekledning, profileringsutstyr, personlig utstyr, turneringsavgift, treningsavgift, medlemskontingent, lisens og overgangsgebyrer.

Andre tildelingskriterier

Det kan kun søkes om ett tiltak per søknad. Dersom et idrettslag vil søke om flere tiltak, kan det sende flere søknader.

Et overordnet organisasjonsledd kan søke på vegne av flere idrettslag.

Maks søknadsbeløp per tiltak er 50 000 kroner.

Tiltaket må gjennomføres før utgangen av 2024.

Personer som skal gjennomføre tiltaket, må ha fremvist gyldig politiattest for å jobbe med barn og ungdom.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker må rapportere på blant annet antall deltakere som har deltatt i tiltaket, alder og kjønn, antall frivillige, geografisk sted, oppnådde resultater, hva som fungerte og utfordringer. Enkel regnskapsrapport må også leveres.

Hvordan søke

Søker må søke gjennom et søknadsskjema. Idrettskretsen gjør en førstebehandling. Deretter behandles den av NIF, som også utbetaler midlene. 

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

6 854 099 kr

Tildelt

4 193 323 kr

Innvilget

61,2 %

Søkere

88

Mottakere

88

Søknader

106

Tildelinger

106
4 193 323 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?