Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Reparasjon av fremføringsutstyr

Reparasjon av fremføringsutstyr

Trenger dere å reparere eller fikse fremføringsutstyr, som dere har kjøpt inn med tilskudd fra Kulturrom? Har dere for eksempel kjøpt inn PA, kan dere søke tilskudd til å bytte ut vifta, kabler o.l

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er avsluttet.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturrom

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Alle som har kjøpt inn fremføringsutstyr med tilskudd fra Kulturrom og har gjennomført en servicerapport av utstyret. Utstyret må ha vært i bruk i minst fem år.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og profesjonelle aktører som har formidling eller tilrettelegging av kultur som hovedaktivitet kan søke våre ordninger. Ikke-kommersielle aktører vil bli prioritert.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal brukes til reparasjon av større fremføringsutstyr.

Andre tildelingskriterier

For å søke må dere først gjennomføre en servicerapport for fremføringsutstyr, som viser hvilke reparasjoner og justeringer det er behov for. Med utgangspunkt i denne rapporten kan dere vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessige å gjennomføre.

Det er også mulig å søke tilskudd til servicerapport for fremføringsutstyr.

Rapporteringskrav

Alle som får innvilget tilskudd fra Kulturrom må sende oss en rapport. Den skal vise at dere har gjennomført tiltaket, før vi utbetaler tilskuddet til dere. Dere skal sende inn rapporten som en melding i søknadsportalen. Husk å oppgi søknadens saksnummer i rapporten. 

Alle rapporter må inneholde: 

  • et utfylt og signert rapportskjema
  • spesifiserte fakturaer
  • kvitteringer, eller betalingsbekreftelser

Hvordan søke

Søknaden skal leveres via Kulturroms elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrom. 

Søknaden må inneholde:

  • en servicerapport for fremføringsutstyr, utført av et eksternt firma eller fagperson
  • en utstyrsliste med tilstandsbeskrivelse og innkjøpsår
  • en leieavtale for lokalet dere disponerer, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon, med varighet og signatur
  • budsjett og finansieringsplan
  • et styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår, med revisjonsberetning hvis dere er revisjonspliktige
  • oversikt over arrangementer med utøvere, dato og sjanger og navn på scener


Få gode tips her: https://www.kulturrom.no/hvordan-soke/ 

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

40 000 kr

Tildelt

45 000 kr

Innvilget

113 %

Søkere

1

Mottakere

1

Søknader

1

Tildelinger

1
45 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?