Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Økt deltakelse i musikkorganisasjoner

Økt deltakelse i musikkorganisasjoner

Tilskuddet er en ekstrainnsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i musikkaktiviteter i hele landet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norsk musikkråd

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 78

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Midlene skal gå til lokale lag og foreninger og deres aktiviteter for økt deltakelse og inkludering av barn og unge i eksisterende aktiviteter og skal understøtte: 

o lokale lags arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker 

o å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede 


Hvem kan motta tilskudd

Tilskuddsordningen skal fordeles mottakerorganisasjonene i Frifond organisasjon etter modell av 2023-fordelingen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Midlene skal bidra til informasjon om og rekruttering til lokale aktiviteter, samt tiltak for å øke inkludering og hindre frafall. 

Rapporteringskrav

Mottakerorganisasjonen rapporterer på vegne av lokallagene.

Hvordan søke

Søknad leveres av den nasjonale musikkorganisasjonen på www.stotteordninger.no

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

Ikke oppgitt

Tildelt

19 999 727 kr

Innvilget

-

Søkere

18

Mottakere

18

Søknader

18

Tildelinger

18
19 999 727 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?