Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet har den faglige og administrative ledelse av kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat.

Internettadresse

Overordnet departement

Justis- og beredskapsdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Nøkkeltall

Omsøkt

96 583 960 kr

Tildelt

36 233 500 kr

Innvilget

37,5 %

Søkere

56

Mottakere

31

Søknader

60

Tildelinger

33

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen resultater

Finansieringskilder

36 233 500,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

0,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

36 233 500,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Ingen resultater

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?