Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norsk Tipping AS

Norsk Tipping AS

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby spill som skaper spenning og underholdning innenfor ansvarlige rammer. Overskuddet som skapes fordeles til samfunnsnyttige formål. Selskapets overskudd fordeles til formålene som er vedtatt i Lov om pengespill.

Internettadresse

Overordnet departement

Kultur- og likestillingsdepartementet

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Sektorkode

1120 Statlig eide aksjeselskaper mv.

Tildelinger

Omsøkt

737 116 551 kr

Tildelt

737 116 551 kr

Innvilget

100 %

Søkere

41 042

Mottakere

35 567

Søknader

41 042

Tildelinger

35 567

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tilskuddsordning

Tildelt

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

0,-

Statsbudsjettet

737 116 551,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

0,-

Prosjektmidler

737 116 551,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?