Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Grasrotandelen

Grasrotandelen

Formålet med Grasrotandelen er å fremme frivillig aktivitet på lokalt eller regionalt nivå i Norge. Grasrotandel skal brukes på egen frivillig virksomhet i tråd med grasrotmottakers vedtekter og formål.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norsk Tipping AS

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til grasrotandelen

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med grasrotandelen er å fremme frivillig aktivitet på lokalt eller regionalt nivå i Norge. Grasrotandel skal brukes på egen frivillig virksomhet i tråd med grasrotmottakers vedtekter og formål.

Hvem kan motta tilskudd

En enhet kan delta i Grasrotandelen dersom enheten er registrert i Frivillighetsregisteret og er ikke-fortjenestebasert og hovedsakelig basert på frivillig innsats.

Hva kan tilskuddet brukes til

Bruk av grasrotandel skal skje i tråd med bestemmelsene i forskrift om grasrotandel.

Grasrotandelen skal ikke nyttes til aktivitet i enheter som ikke fyller vilkårene for deltakelse i grasrotandelen.

Grasrotandelen skal ikke nyttes til nærings-, eller privatøkonomiske interesser eller typisk offentlige oppgaver.

Grasrotandelen skal ikke nyttes til økonomisk aktivitet og hvor denne aktiviteten vrir eller truer med å vri konkurransen med virksomheter som ikke kan motta grasrotandel. Begrepet økonomisk aktivitet og om den vrir eller truer med å vri konkurransen skal fortolkes i samsvar med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

280 060 312 kr

Tildelt

280 060 312 kr

Innvilget

100 %

Søkere

43 812

Mottakere

36 964

Søknader

43 812

Tildelinger

36 964
280 060 312 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?