Gå til hovedinnhold

Husbanken

Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å førebyggje at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden, og medverke til at vanskelegstilte kan skaffe seg og behalde ein eigna bustad.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementKommunal- og distriktsdepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode3900 Statlige låneinstitutter mv.
  • Internettadressehusbanken.no

4 918 290,-

Tildelt fra Husbanken

4 918 290,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

4 918 290,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

7 418 290,-

Totalt søkt

4 918 290,-

Totalt tildelt

66%

15

Søkere

15

Tilskuddsmottakere

100%

16

Søknader

16

Tildelinger

100%

1

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp