Gå til hovedinnhold

Husbanken

Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å førebyggje at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden, og medverke til at vanskelegstilte kan skaffe seg og behalde ein eigna bustad.

Internettadresse

Overordnet departement

Kommunal- og distriktsdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

3900 Statlige låneinstitutter mv.

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

23 562 750 kr

Tildelt

22 156 000 kr

Innvilget

94,0 %

Søkere

40

Mottakere

40

Søknader

42

Tildelinger

42

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Loading...

Finansieringskilder

22 156 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

0,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

22 156 000,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?