Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norges Musikkorps forbund

Norges Musikkorps forbund

Norges Musikkorps Forbund skal gjøre korps til en attraktiv og tilgjengelig fritidsaktivitet for barn, unge og voksne. Norges Musikkorps forbund er

.

Internettadresse

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Forening/lag/innretning

Sektorkode

7000 Ideelle organisasjoner

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

54 169 251 kr

Tildelt

19 010 000 kr

Innvilget

35,1 %

Søkere

428

Mottakere

338

Søknader

429

Tildelinger

339

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tilskuddsordning

Tildelt

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

0,-

Statsbudsjettet

19 010 000,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

0,-

Prosjektmidler

19 010 000,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?