Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norges Musikkorps forbund

Norges Musikkorps forbund

Norges Musikkorps Forbund skal gjøre korps til en attraktiv og tilgjengelig fritidsaktivitet for barn, unge og voksne.

Norges Musikkorps forbund er viderefordeler av statlig tilskudd.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformForening/lag/innretning
  • Sektorkode7000 Ideelle organisasjoner
  • Internettadressemusikkorps.no

24 695 000,-

Tildelt fra Norges Musikkorps forbund

0,-

Statsbudsjettet

24 695 000,-

Spillemidler

0,-

Prosjektmidler

24 695 000,-

Driftsmidler

54 134 641,-

Totalt søkt

24 695 000,-

Totalt tildelt

45%

498

Søkere

481

Tilskuddsmottakere

96%

498

Søknader

481

Tildelinger

96%

1

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp