Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Instrumentfondet

Instrumentfondet

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps til innkjøp av instrumenter. Søknadsportalen åpnes 26.02.2024. Tilgjengelige midler for 2024 vet vi ikke før i mai 2024, tallet som ligger der er basert på tildeling i 2023.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norges Musikkorps forbund

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppe Følgende korps kan søke midler fra instrumentfondet: 

 • Korps som er registrert som «Skolekorps» i Styreportalen
 • Korps hvor ¾ av de utøvende korpsmedlemmene fyller 19 år eller er yngre i søknadsåret.

Hvem kan motta tilskudd

Skolekorps hvor ¾ av de utøvende korpsmedlemmene fyller 19 år eller er yngre i søknadsåret.

Hva kan tilskuddet brukes til

Midlene skal brukes til instrumenter.  

Det gis ikke støtte til: 

 • Noter 
 • Notestativ 
 • Kasser / etuier / transportkasser - unntak for kasser / etuier til store slagverksutstyr
 • uniformer / uniformsrekvistia  
 • Munnstykker
 • Trommestikker / ulike køller til slagverksinstrumenter 
 • Øvepader / pader (slagverk)  
 • Slagverksstativer 
 • Instrumentstativer 
 • drillutstyr 
 • Plastikk instrumenter og klassesett med instrumenter prioriteres ikke Instrumentreparasjoner dekkes ikke gjennom instrumentfondet.

Rapporteringskrav

Det skal rapporteres i Styreportalen innen 01.12.2024. Kvitteringer for kjøp lastes opp ved rapportering.

Hvordan søke

Det søkes innen 01.04.2024. Korpset må logge seg på med sitt passord i portalen for å søke. Korps utenfor NMF søker via mail til instrumenfond@musikkorps.no 

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

54 169 251 kr

Tildelt

19 010 000 kr

Innvilget

35,1 %

Søkere

428

Mottakere

338

Søknader

429

Tildelinger

339
19 010 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?