Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

1 132 961 478 kr

Tildelt

1 125 134 948 kr

Innvilget

99,3 %

Søkere

731

Mottakere

715

Søknader

738

Tildelinger

720

Finansieringskilder

1 125 134 948,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

5 113 000,-

Prosjektmidler

1 120 021 948,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?