Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/fd

64 908 000,-

Tildelt fra Forsvarsdepartementet

64 908 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

0,-

Prosjektmidler

600 000,-

Driftsmidler

64 308 000,-

Drifts- og prosjektmidler

79 102 200,-

Totalt søkt

64 908 000,-

Totalt tildelt

82%

20

Søkere

16

Tilskuddsmottakere

80%

20

Søknader

16

Tildelinger

80%

1

Tilskuddsordninger

1

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp