Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

81 937 675 kr

Tildelt

66 440 000 kr

Innvilget

81,1 %

Søkere

17

Mottakere

16

Søknader

17

Tildelinger

16

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

66 440 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

0,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

66 440 000,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?