Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Landsbruks- og matdepartmentet

Landsbruks- og matdepartmentet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/lmd

37 102 000,-

Tildelt fra Landsbruks- og matdepartmentet

37 102 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

0,-

Prosjektmidler

37 102 000,-

Driftsmidler

37 102 000,-

Totalt søkt

37 102 000,-

Totalt tildelt

100%

25

Søkere

25

Tilskuddsmottakere

100%

25

Søknader

25

Tildelinger

100%

0

Tilskuddsordninger

25

Enkeltstående tilskudd

  • Ingen registrerte tilskuddsordninger

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp