Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

40 640 000 kr

Tildelt

40 640 000 kr

Innvilget

100 %

Søkere

29

Mottakere

29

Søknader

29

Tildelinger

29

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tilskuddsordning

Tildelt

Ingen tilskuddsordninger

Finansieringskilder

40 640 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

78 000,-

Prosjektmidler

40 562 000,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Ingen felles mottakere

Fant du det du lette etter?