Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Støtte til organisasjoner

Støtte til organisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets målområder. Tilskuddet skal medvirke til å holde oppe aktiviteten i organisasjonene og bidra til et levende og aktivt organisasjonsliv.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Landbruks- og matdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1138, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets målområder

Hvem kan motta tilskudd

Tilskudd kan gis til organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets målområder.  Med dette menes de som:

A. formidler kunnskap og fremmer forståelse for betydningen av landbruk, matproduksjon og matkultur

B. synliggjør yrkesmuligheter knyttet til gårdens ressurser, eller

C. fremmer bærekraftig landbruk, verdiskaping og landbruksbasert næringsutvikling.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan brukes til drift av organisasjoner eller til avgrensede prosjekter.

Rapporteringskrav

Det skal rapporteres på bruken av midlene innen 1. juni 2026

Hvordan søke

Interesse meldes til postmottak@lmd.dep.no og merkes med referansenummer 24/763.

Tildelinger

Ingen tildelinger er publisert.

Fant du det du lette etter?