Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementLandbruks- og matdepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresselandbruksdirektoratet.no

11 789 521,-

Tildelt fra Landbruksdirektoratet

11 789 521,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

0,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

11 789 521,-

Drifts- og prosjektmidler

7 533 833,-

Totalt søkt

11 789 521,-

Totalt tildelt

100%

44

Søkere

44

Tilskuddsmottakere

100%

69

Søknader

69

Tildelinger

100%

1

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp