Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien.

Internettadresse

Overordnet departement

Landbruks- og matdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

7 533 833 kr

Tildelt

11 789 521 kr

Innvilget

156 %

Søkere

44

Mottakere

44

Søknader

69

Tildelinger

69

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

11 789 521,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

0,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

11 789 521,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?