Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond

Kulturminnefondet er ei statleg tilskotsordning og eit lågterskeltilbod for private eigarar av verneverdige kulturminne. Også frivillige lag og organisasjonar, anten dei eig kulturminna sjølve eller forvaltar dei på vegner av andre, kan søkje.

Internettadresse

Overordnet departement

Klima- og miljødepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

533 457 998 kr

Tildelt

118 614 000 kr

Innvilget

22,2 %

Søkere

1 630

Mottakere

742

Søknader

1 685

Tildelinger

752

Tildelt fra tilskuddsordninger

Tilskuddsordning

Tildelt

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

118 614 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

118 614 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?