Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond

Kulturminnefondet er ei statleg tilskotsordning og eit lågterskeltilbod for private eigarar av verneverdige kulturminne. Også frivillige lag og organisasjonar, anten dei eig kulturminna sjølve eller forvaltar dei på vegner av andre, kan søkje.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementKlima- og miljødepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadressekulturminnefondet.no

87 257 000,-

Tildelt fra Norsk kulturminnefond

87 257 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

87 257 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

365 659 244,-

Totalt søkt

87 257 000,-

Totalt tildelt

23%

1 368

Søkere

599

Tilskuddsmottakere

43%

1 389

Søknader

604

Tildelinger

43%

1

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp