Gå til hovedinnhold
Start/Nøkkeltall

Nøkkeltall

På denne siden finner du overordnede nøkkeltall for statlig tilskudd til frivillige organisasjoner per år.

For å se mer om tildelingene, gå til siden Tildelinger. For å se nøkkeltall om tildelinger fra hver tilskuddsforvalter, gå til siden Tilskuddsforvaltere.

Tilskuddsordninger og tildelinger publiseres løpende. For 2023 gjenstår tildelinger fra 7 ordninger.

12 602 748 378,-

Totalt tildelt i 2023

9 011 133 826,-

Statsbudsjettet

3 493 370 500,-

Spillemidler

98 244 052,-

Statsbudsjettet og spillemidler

2 871 460 967,-

Prosjektmidler

8 000 710 953,-

Driftsmidler

1 730 576 458,-

Drifts- og prosjektmidler

36 446

Søkere

34 519

Tilskuddsmottakere

94%

65 918

Søknader

57 352

Tildelinger

87%

122

Tilskuddsordninger

277

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Fant du det du lette etter?