Gå til hovedinnhold
Start/Nøkkeltall

Tildelt statlig tilskudd til frivillige organisasjoner

Denne siden viser nøkkeltall for tildelt statlig tilskudd til frivillige organisasjoner.

Vi bruker Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret for å identifisere mottakerne av tilskudd som frivillige organisasjoner. Type frivillig organisasjon tilsvarer kategoriene av frivillige organisasjoner i Frivillighetsregisteret. Vi viser kun tildeling til frivillige organisasjoner, selv om det også blir tildelt tilskudd til andre typer mottakere fra noen av tilskuddsordningene.

Velg visning av nøkkeltall ved å klikke på søylene i diagrammene på siden og velg faner for ulike år.

Tildelt beløp 11 163 833 553 kr

Tilskuddsmottakere 30 276

Tilskuddsordninger 122

Enkeltstående tilskudd 284

Tilskuddsforvalter

Geografi

Type frivillig organisasjon

Ansvarlig departement

Enkeltstående tilskudd

Tilskuddsmottaker
Tiltak
Tildelt beløp