Gå til hovedinnhold
Start/Nøkkeltall

Nøkkeltall

På denne siden finner du overordnede nøkkeltall for statlig tilskudd til frivillige organisasjoner per år.

For å se mer om tildelingene, gå til siden Tildelinger. For å se nøkkeltall om tildelinger fra hver tilskuddsforvalter, gå til siden Tilskuddsforvaltere.

Tilskuddsordninger og tildelinger publiseres løpende. For 2023 gjenstår tildelinger fra 7 ordninger.

13 410 249 977,-

Totalt tildelt i 2023

9 011 313 539,-

Statsbudsjettet

4 300 692 386,-

Spillemidler

98 244 052,-

Statsbudsjettet og spillemidler

2 884 575 467,-

Prosjektmidler

8 794 514 052,-

Driftsmidler

1 731 160 458,-

Drifts- og prosjektmidler

57 386

Søkere

51 541

Tilskuddsmottakere

89%

109 274

Søknader

94 985

Tildelinger

86%

123

Tilskuddsordninger

276

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Fant du det du lette etter?