Gå til hovedinnhold
Start/Nøkkeltall

Nøkkeltall

På denne siden finner du overordnede nøkkeltall for statlig tilskudd til frivillige organisasjoner per år.

For å se mer om tildelingene, gå til siden Tildelinger. For å se nøkkeltall om tildelinger fra hver tilskuddsforvalter, gå til siden Tilskuddsforvaltere.

Tilskuddsordninger og tildelinger publiseres løpende. For 2022 gjenstår tildelinger fra 1 ordninger.

14 213 611 560,-

Totalt tildelt i 2022

10 964 801 831,-

Statsbudsjettet

3 131 345 705,-

Spillemidler

117 464 024,-

Statsbudsjettet og spillemidler

4 481 463 525,-

Prosjektmidler

7 364 777 070,-

Driftsmidler

2 367 370 965,-

Drifts- og prosjektmidler

34 811

Søkere

32 598

Tilskuddsmottakere

93%

60 086

Søknader

53 375

Tildelinger

88%

124

Tilskuddsordninger

344

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp