Gå til hovedinnhold
Start/Nøkkeltall

Nøkkeltall

På denne siden finner du overordnede nøkkeltall for statlig tilskudd til frivillige organisasjoner per år.

For å se mer om tildelingene, gå til siden Tildelinger. For å se nøkkeltall om tildelinger fra hver tilskuddsforvalter, gå til siden Tilskuddsforvaltere.

Løpende tall: alle tildelinger for det valgte året er ennå ikke publisert

11 563 534 952,-

Totalt tildelt i 2022

8 751 683 966,-

Statsbudsjettet

2 694 386 962,-

Spillemidler

117 464 024,-

Statsbudsjettet og spillemidler

2 295 876 158,-

Prosjektmidler

6 936 521 329,-

Driftsmidler

2 331 137 465,-

Drifts- og prosjektmidler

33 718

Søkere

31 479

Tilskuddsmottakere

93%

53 818

Søknader

47 334

Tildelinger

87%

119

Tilskuddsordninger

340

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Loading...

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Loading...
Loading...