Gå til hovedinnhold
Start/Nøkkeltall

Nøkkeltall

På denne siden finner du overordnede nøkkeltall for statlig tilskudd til frivillige organisasjoner per år.

For å se mer om tildelingene, gå til siden Tildelinger. For å se nøkkeltall om tildelinger fra hver tilskuddsforvalter, gå til siden Tilskuddsforvaltere.

Tilskuddsordninger og tildelinger publiseres løpende gjennom året. For 2022 gjenstår tildelinger fra 2 ordninger.

12 059 037 341,-

Totalt tildelt i 2022

8 796 918 614,-

Statsbudsjettet

3 144 654 703,-

Spillemidler

117 464 024,-

Statsbudsjettet og spillemidler

2 326 889 306,-

Prosjektmidler

7 364 777 070,-

Driftsmidler

2 367 370 965,-

Drifts- og prosjektmidler

34 804

Søkere

32 591

Tilskuddsmottakere

93%

60 133

Søknader

53 422

Tildelinger

88%

122

Tilskuddsordninger

344

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Loading...

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Loading...
Loading...