Gå til hovedinnhold
Start/Nøkkeltall

Nøkkeltall

På denne siden finner du overordnede nøkkeltall for statlig tilskudd til frivillige organisasjoner per år.

For å se mer om tildelingene, gå til siden Tildelinger. For å se nøkkeltall om tildelinger fra hver tilskuddsforvalter, gå til siden Tilskuddsforvaltere.

Tilskuddsordninger og tildelinger publiseres løpende. For 2023 gjenstår tildelinger fra 15 ordninger.

10 697 571 827,-

Totalt tildelt i 2023

8 179 086 279,-

Statsbudsjettet

2 420 241 496,-

Spillemidler

98 244 052,-

Statsbudsjettet og spillemidler

2 271 479 991,-

Prosjektmidler

6 721 187 605,-

Driftsmidler

1 704 904 231,-

Drifts- og prosjektmidler

35 655

Søkere

33 735

Tilskuddsmottakere

94%

57 803

Søknader

50 664

Tildelinger

87%

113

Tilskuddsordninger

276

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Fant du det du lette etter?