Gå til hovedinnhold
Start/Om tilskudd.no/Kilder til data på tilskudd.no

Kilder til data på tilskudd.no

Informasjonen på tilskudd.no registreres i hovedsak av tilskuddsforvalterne, samt at vi henter og viser data fra offentlige registre.

Tilskuddsforvalterne registrerer data

Det meste av informasjonen på tilskudd.no blir registrert av tilskuddsforvalterne. De registrerer informasjon om tilskuddsordningene de forvalter, om tildelinger fra ordningene, samt om enkeltstående tilskudd.  

Når informasjon om en ordning er registrert første gang, kan den videreføres til påfølgende år. Tildelingene lastes inn i excel-format. Noen av de største tilskuddsforvalterne leverer data maskinelt via et API. 

Fullstendige data og god datakvalitet er avgjørende for at tilskudd.no skal fungere tilfredsstillende for brukerne våre. Data må derfor registreres til riktig tid og på riktig måte. Tilskudd.no jobber tett med tilskuddsforvalterne og departementer for å sikre god datakvalitet.   

Hvem er tilskuddsforvalterne?   

Tilskuddsforvalter er den virksomheten som mottar søknader og gjør vedtak om tildeling av tilskudd til mottakere i tråd med kriteriene for tilskuddsordningen. Departementene har budsjettansvar og tildeler årets tilskuddsbevilgninger på statsbudsjettet til underliggende virksomheter (typisk direktorater og etater) som vanligvis er tilskuddsforvaltere. Et departement kan også selv være tilskuddsforvalter.  

Det er omkring 50 tilskuddsforvaltere som forvalter tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Det er disse forvalterne som informerer om sine tilskudd på tilskudd.no. I alt regner vi med omkring 90 statlige tilskuddsforvaltere.  

Viderefordelere av tilskudd   

I noen tilfeller lyser også tilskuddsmottakere ut midler de selv har mottatt. Disse mottakerne kaller vi «viderefordelere» av tilskudd og de fungerer som tilskuddsforvaltere på tilskudd.no. Viderefordelerne er ikke statlige tilskuddsforvaltere, men private aktører, typisk større frivillige organisasjoner. De kan fordele midler internt i organisasjonen eller lyse dem ut i en tilskuddsordning.  

Når vi summerer tildeling til frivillige organisasjoner på overordnet nivå, trekker vi fra de viderefordelte midlene, slik at de ikke blir regnet to ganger.   

Data om en tilskuddsordning   

For en tilskuddsordning registrerer tilskuddsforvalterne følgende data (obligatoriske felt har stjerne): 

Tilskudds-ID * (dette blir opprettet automatisk av tilskudd.no) 

Navn på tilskuddsordning * 

Beskrivelse * 

Søknadsfrist * 

Ansvarlig departement * 

Finansiering (kap./post eller spillemidler) * 

Tilgjengelige midler * 

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen * 

Kriterier for måloppnåelse

Mottakerkategori * 

Hvem kan motta tilskudd 

Type tilskudd (driftsmidler/ prosjektmidler)* 

Hva kan tilskuddet brukes til * 

Andre tildelingskriterier 

Rapporteringskrav 

Hvordan søke 

Lenke: Søknadsskjema 

Lenke: Tilskuddsforvalters nettside om tilskuddsordningen* 

Lenke: Tilskuddsregelverk*

Data om tildelinger fra tilskuddsordninger   

Ved innlasting av tildelinger fra ordningene, leverer tilskuddsforvalterne følgende data (obligatoriske felt har stjerne): 

Tilskudds-ID *   

Budsjettår * 

Søknadsbeløp * 

Tilskuddsbeløp * 

Organisasjonsnummer *  

Navn tilskuddsmottaker (* - benyttes kun hvis mottaker ikke har org.nr) 

Navn på tiltak * 

Kort beskrivelse tiltak  


Data om enkeltstående tilskudd  

For et enkeltstående tilskudd registreres følgende data (obligatoriske felt har stjerne): 

Ansvarlig departement *  

Finansiering (kap./post eller spillemidler) *  

Mål og målgruppe for det enkeltstående tilskuddet *  

Tilskuddsmottaker (organisasjonsnummer) *  

Fordeler tilskuddsmottaker det enkeltstående tilskuddet videre? *  

Hvis ja: Finansierer tilskuddet en ordning som er registrert i denne løsningen? *  

Type tilskudd (driftsmidler/ prosjektmidler)*  

Tildelt beløp *  

Tiltak *  

Kort beskrivelse av tiltaket 


Data fra andre registre og kodeverk

Enhetsregisteret: Fra Enhetsregisteret henter vi navn, adresse, kommune, organisasjonsform og sektorkode for tilskuddsmottakere.  

Frivillighetsregisteret: Fra Frivillighetsregistret henter vi informasjon om aktivitetskode (ICNPO-kategori) som viser hvilken type frivillig organisasjon tilskuddsmottakeren er. 

Statsregnskapet: Vi bruker en oversikt over kapitler og poster i statsregnskapet for å kvalitetssikre registreringen av finansieringskilden når tilskuddsforvalterne registrerer tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd. Vi bruker også koblingene mellom kapittel og post, programkategorier og programområder i statsregnskapet, samt ansvarlige departementer for å vise nøkkeltall og i oppbyggingen av filteret for temasøk på tilskuddsordninger.    

Fant du det du lette etter?